ПРЕС-СЛУЖБА
ОБУХІВСЬКОГО РАЙОННОГО ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ

zoofirma.ru
A+ A A-

Відповідно   до   статті   15   Закону  України   «Про військовий обов'язок і військову службу» (за змінами, які внесено Законом України від  15.01.2015 № 116-VIII) на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).

     Призов  громадян  України  на  строкову  військову  службу включає  проходження  ними призовної комісії та відправлення їх до військових части.

    Організація  підготовки  та  проведення  призову  громадян України   на   строкову  військову  службу  здійснюється  міськими (районними)  державними  адміністраціями   (виконавчими   органами міських  рад)  у  взаємодії  з  міськими  (районними)  військовими комісаріатами.

    Строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу на наступний рік визначаються Указом Президента України, який публікується в засобах масової інформації не пізніш як за місяць до закінчення поточного року.     

       Після  набрання  чинності  Указом  Президента України щодо проведення чергового призову:

    призовники, яким  надійшла  повістка   районного   (міського) військового  комісаріату  на  прибуття  до  призовної дільниці для проходження призовної комісії,  зобов'язані прибути в  пункт  і  у строк, зазначені в повістці;
    у разі  якщо  за  будь-яких  обставин  повістка  не надійшла, громадяни  призовного  віку  зобов'язані  з'явитися  до  призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;
    призовники, які  змінили  місце  проживання,  зобов'язані   в семиденний  строк  прибути  до  районного  (міського)  військового комісаріату за новим місцем проживання для  взяття  на  військовий облік;
    керівники підприємств,   установ,  організацій  і  навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових  комісаріатів  забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.

       У  ході   проведення   чергового   призову   зміна   місця військового  обліку  громадян призовного віку не допускається,  за винятком  підтверджених  відповідними  документами  випадків,  які передбачають:

    переведення на роботу в іншу місцевість;
    переїзд на нове місце проживання;
    прийняття до  навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;
    направлення за розподілом на роботу в іншу  місцевість  після закінчення навчального закладу.

      У  разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) військового комісаріату на  призовну  комісію він несе відповідальність, установлену законом, зокрема відповідно до статті 335 Кримінального кодексу України.

      Поважними  причинами  неприбуття призовників до призовних дільниць  у  строк,  установлений  військовим  комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, визнаються:

     перешкода стихійного  характеру,  хвороба призовника або інші обставини,  які  позбавили  його  можливості  особисто  прибути  у зазначені пункт і строк;

     смерть його   близького  родича  (батьків,  дружини,  дитини, рідних брата,  сестри,  діда,  баби.

zoofirma.ru

Register

User Registration
or Скасувати
zoofirma.ru

ПРЕС-СЛУЖБА ОРВК

Ремонт в Обухове Строительные работы Обухов Отделочные работы Продаж живина, сальцій, комбікорм

Facebook